Index by: ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพในระดับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

นิติ จิตวัฒนาธรรม และ สมชาย เล็กเจริญ

88-97